Reglement Haven

Reglement Jachthaven Beusichem

 • De maximum snelheid in de haven is 5km per uur
 • Zeilboten dienen in de havenmond te worden op- of afgetuigd
 • Het is niet toegestaan om schepen op het strand aan de Westkant van de camping in het water te laten of uit het water te halen
 • Wanneer uw boot uit de haven wordt opgehaald (voor reparatie o.i.d.) verzoeken wij u dit te melden
 • Binnenvaren in de haven kan ten laatste om 22:30 Vanaf 23:00 dient het stil te zijn in de haven en op de camping
 • Houdt u bij het verlaten van de haven rekening met omwonenden/kampeerders!
 • Het gebruik van autobanden is NIET toegestaan
 • Hijsen geschiedt alleen op afspraak en altijd op eigen risico
 • Steigers dienen aan het eind van het seizoen schoon te worden opgeleverd
 • Het schoonspuiten van boten is op verordening van Rijkswaterstaat verboden en wordt met een bekeuring bestraft
 • De steigers zijn geen speelplaats voor kinderen. Ouders dienen hierop toe te zien.


1 september 2021
Hiermee komen evt eerdere reglementen te vervallen